понеділок, 11 грудня 2017 р.

ДЕКАДА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ


Згідно з планом роботи гімназії, з наказом №194 від 17.11.2017 «Про організацію та проведення декади початкової школи» з метою підвищення рівня мотивації та інтересу до вивчення математики, сприяння формуванню ключових і предметних компетентностей, готовності школярів застосовувати набуті знання, уміння, навички та способи діяльності у практичному житті, а також для обміну професійним досвідом роботи й сприяння творчості та фаховому росту вчителів початкових класів і вихователів ГПД з 20.11.2017 по 30.11.2017 року проведено декаду початкової школи. Вчителі початкових класів і вихователі груп продовженого дня провели низку відкритих уроків, виховних годин та позакласних заходів із взаємовідвідуванням під девізом «Особистісно-орієнтований підхід у системі навчання математики».

Аналіз  відвіданих уроків та виховних заходів показав, що усі педагоги розуміють і втілюють у практику головне завдання особистісно орієнтованого навчання - навчити дітей самостійно міркувати, дискутувати, відстоювати свої думки, ставити запитання, бути ініціативними в набутті нових знань. 


Уроки, побудовані на особистісно орієнтованій взаємодії, дають змогу вчителям здійснити індивідуальний підхід, стимулюють пізнавальну активність учнів, навчають школярів визначати шляхи здобуття ґрунтовних знань, умінь і навичок.

Немає коментарів:

Дописати коментар